top of page

Om Anneberg Kulturpark

Kulturarv

Annebergparken ligger syd for Nykøbing Sjælland. Området består af i alt 48 solitære bygninger placeret i et parklignende landskab. Anlægget er tegnet af arkitekt Kristoffer Varming som et samlet sindssygehospital med inspiration fra Ebenezer Howard og hans vision om at bygge “Garden cities of tomorrow”.

Anlægget skulle efter sigende være Europas største anlæg indenfor Bedre Byggeskik – en bevægelse, der i begyndelsen af 1900-tallet arbejdede på at højne kvaliteten af dansk byggeri for almindelige mennesker. Bedre Byggeskik handler om at anvende udsøgte og ærlige materialer, fine detaljer og fremragende håndværk med vægt på smukke proportioner.

 

Hele anlægget er enten fredet eller bevaringsværdigt. placeringen blev oprindelig udvalgt, da det ligger naturskønt omgivet af skov, fjord og marker.

2018-08-04_15-59-37_Phantom4-2.jpg
2018-11-07_21-25-09_D810.SNSM_fotos_Adm_

Kulturhistorie


Igennem en periode på 100 år fungerede hospitalet som en næsten selvforsynende by, der også var Nykøbings største arbejdsplads. Parken rummer derfor dels en arkitektonisk kulturhistorie med bygninger, skønvirkehaver, frugtplantage og grøntsags- og urtedyrkning.

 

Derudover har bygninger og park oplevet 100 års psykiatrihistorie, hvor man kom fra 1800-tallets dårekister og fængsler til et paradigmeskift, hvor sindssygdom blev opfattet som sygdom i sindet, som kunne kureres med ro og fred, skønhed til øjet – og noget meningsfuldt at stå op til.

Det tidligere hospital har sit eget museum, der med en levende udstilling fortæller om livet for de indlagte og de ansatte på hospitalet.

 

Anneberg Kulturpark ønsker at rekonstruere den tidligere skønvirkehave, der efter slots- og Kulturstyrelsen er en af de få tilbageblevne skønvirkehaver i Danmark. SLKS har givet tilladelse til den foreslåede realisering af haven efter IP Andersens oprindelige tegninger, da den ”vil virke samlende for hele stedet, hvorfor det samlet set vil medvirke til at styrke de samlende bærende fredningsværdier.” Dette vil styrke Annebergparkens attraktionsværdi som kulturhistorisk perle og offentlig tilgængeligt udflugtsmål samt give nye unikke rammer til lokale festivals, kulturarrangementer m.m.

Annebergparkens grundejerforening har desuden planer om at genskabe en del af den gamle frugtplantage med mellemkulturer af grøntsager som et stykke levende kulturhistorie, der giver god mening i en tid, hvor vi har indset, at selvforsyning er en af de ting, der kan rykke positivt på CO2 regnskabet.

Anneberg Kulturpark (AK)

AK overtog de første bygninger 1. marts 2018 og ejer i dag 15 af de 48 bygninger, heriblandt centralkomplekset med kirke, teater, værksteder, badeanstalt, centralkøkken mv. AK har til formål at stille rammerne til rådighed for kultur i bred forstand samt selv stå som arrangør for forskellige kulturelle begivenheder som markeder, koncerter, udstillinger, festivaler mv. Vi følger desuden årets sæsoner og samler folk til påske, pinse, sankthans, jul og i diverse ferier.

 

AK er en del af Annebergparken og til trods for det store engagement i området, arbejder AK på, at Annebergparken vedbliver at være et aktivt bysamfund hele året. 

Anneberg Kulturpark set i en større sammenhæng
AK ønsker at blive en af de største attraktioner i Odsherred – hele året. Det mener vi er realistisk grundet de mange individuelle aktører, der har til huse inden for Annebergparken. Desuden er det interessant at se parken i en større sammenhæng.

Overdraget-4.JPG
PÃ¥skemarked2019_Full_SG40307.jpg

Samtidskunst

Gennem flere hundrede år har Odsherred lokket kunstnere til, der har fortolket og formidlet områdets bølgende istidslandskab og det specielle lys gennem deres kunst. I fortællingen om Danmarks fjerde kunstnerkoloni er der mest fokus på traditionel billedkunst. Kunst indtager en central rolle inden for kulturlivet – og netop derfor har kunsten fået til huse i den mest prominente bygning i bygningskomplekset: Administrationsbygningen – eller “slottet”, som den bliver omtalt af de lokale.

Bygningen indeholder ca. 70 rum og lejes ud til arbejdende kunstnere, der har navngivet den “Kunstnerfløjen”. Bygningen danner ramme om et arbejdsfællesskab for individuelle kunstnere, der med hver deres brand og kunstneriske virke medvirker til et kaleidoskop af forskelligartede udtryk for samtidskunst i Odsherred. Kunstnerne arbejder desuden sammen om fælles projekter, der får den enkelte kunstner til at udvikle sig fagligt.

Udover Kunstnerfløjen lægger AK rammer til kunstudstillinger, kunstinstallationer, kunstmarkeder og kunstforeninger.

Fødevareproduktion og -forædling

I Anneberg Kulturpark er der flyttet 7 fødevare-iværksættervirksomheder ind, der har dannet en såkaldt fødevare-hub:

 

Dansk Tang

Isøre Is

Rørvig Catering
Højsgaard Mikrovineri
Contempehrary (produktion af tempeh)
Deeper Roots (mikrobryggeri)

Firmaerne arbejder sammen om såvel driftsmæssige ting som udvikling af nye fødevarer, fondsansøgninger – og deltager sammen på fx markeder. Eksempelvis tørrer Dansk Tang deres tang med overskudsvarme fra isproduktionen.

tempeh.jpg
bottom of page