17 Goals on My Mind

Anneberg Kulturpark ønsker at være mere bæredygtige og arbejder efter FN's verdens mål for bæredygtig udvikling. 

Bæredygtig skulpturpark

17 Goals On My Mind– er en kommende skulpturpark, hvor 17 kunstnere formidler FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling gennem deres kunst. Skulpturparken er et samarbejde mellem Odsherred Kommune, Kunstkollektivet 8B, Anneberg Grundejerforening, Geopark Odsherred og Anneberg Kulturpark.

_10_2350_073.JPG
Tangfestival dag 2_SG36310.jpg

Dansk Videnscenter
for Tang

Anvendelse af tang i hverdagen skal være med til at redde vores miljø – og så er det sundt. 

Hovedformålet med et videncenter for tang vil blive at indsamle og formidle viden om tang.

Vibehus

Et af temaerne under Anneberg Kulturpark handler om naturformidling. Annebergparken 8 – også kaldet Vibehus – huser i dag:
 

Det Vilde Spinderi – der arbejder for bæredygtig tekstilproduktion

Dansk Videnscenter for Tang – der har til formål at formidle viden om tang og støtte bæredygtig produktion og udnyttelse af tang


Nationalt Center for Lokale Fødevarer – der arbejder for at øge brugen af lokale kvalitetsfødevarer
Geopark Odsherreds skolenaturformidlingstjeneste – under Geopark Odsherred

Slow Food Odsherred – der arbejder for at inspirere småproducenter til brug af lokale fødevarer
 

Disse Foreninger og organisationer samarbejder på daglig basis omkring fælles projekter – bl.a. udvikling af uddannelser og andre formidlingsaktiviteter.

Overdraget-4.JPG