top of page

Hans Jürg Hersperger

Hans Jürg Hersperger er Schweizer. Han kalder sig som regel Hans Jørgen
Hersperger , HJ, HJH eller HERSPERGER for at gøre det nemmere.
Hans Jürg skriver prosatekster, sange og skaber installationer.

Inspirationen hentes i hverdagen, alt det der optager os alle, Odsherreds kulturelle landskab og kreative
fællesskaber, som f .eks. Kunstnerfløjen.
Hans Jürgs arbejder er påvirket af enkeltheden og umiddelbarheden i folkekunst, af
tanker om samskabelse i kreative processer, teaterbegreber som Verfremdung og
præget af sin både sin danske og schweiziske kulturelle baggrund, .. plus en hang til
et poetisk/ humoristisk tvist.
Hans jürg har udgivet 2 små tekstsamlinger og to albums med egne sange under
kunstnernavnet HJH. Han har bidraget til forskellige kulturelle events som
”Sindssyge sange” og Geoparkfestivaler siden 2014. Hans Jürgs installationer har
kunnet opleves i Annebergparken siden 2018.
I sommeren 2023 udkommer kataloget : TING JEG LAVER, som dækker en væsentlig
del af Hans Jürgs arbejder fra 2018 – 2023 . ISBN Nummer 978-87-974656-0-8
Hans Jürg har, udover psykologi, læst kunsthistorie og litteratur i nogle år.
Hans Jürg kan træffes i lokale 168 ( 1. sal ) i Anneberg Kulturpark, Kunstnerfløjen ,
Annebergparken 35, 4500 Nykøbings Sj. og på sociale medier.

bottom of page